Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!
D
Joined
Likes
23

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hej DrMike

    Det lyder meget spændende med muligheden for den kliniske praktik. kan du fortælle lidt mere om hvor og hvordan det kommer til at foregå? Kommer prisen du har opgivet til at holde og hvor store transportudgifter er vi ude i? er der mulighed for både hospital og ambulance?

    Ras
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom